POMPY CIEPŁA POWIETRZE/WODA

NDA Technology®- pompy ciepła NEURA powietrze/woda, typ L

ndaPowietrzne pompy ciepła cieszą się coraz większą popularnością. Wynika ona przede wszystkim z znacznego udoskonalenia ich konstrukcji na przestrzeni ostatnich lat. Dzięki temu nowoczesne pompy powietrze/woda mogą pracować nawet przy temperaturze powietrza -25 °C. Dokonany skok technologiczny umożliwił także osiągnięcie zadowalającej sprawności przez pompy tej kategorii. Dodając do tego łatwy montaż, który nie wymaga prowadzenia uciążliwych i kosztownych prac gruntowych na działce, nie dziwi fakt stale rosnącej liczby zadowolonych użytkowników pomp ciepła czerpiących energię odnawialną z powietrza zewnętrznego.

W JAKI SPOSÓB DZIAŁA POWIETRZNA POMPA CIEPŁA?

powietrzna pompa ciepła przepływ powietrzapowietrzna pompa ciepła ustawienie

 

Powietrzna pompa ciepła do swej pracy wykorzystuje najłatwiej dostępne i występujące w nieograniczonej ilości źródło ciepła jakim jest powietrzne zewnętrzne. Tak jak dla pompy gruntowej źródłem ciepła jest ziemia od której ciepło jest pobierane przy użyciu instalacji kolektora poziomego lub pionowego tak dla pompy powietrznej źródłem ciepła jest powietrze atmosferyczne. Powietrze to dostaje się do pompy dzięki pracy wentylatora. Cicho pracujący wentylator zasysa powietrze z jednej strony urządzenia, w wypuszcza z drugiej. Po drodze powietrze przepływa przez wysokosprawny wymiennik ciepła bardzo dużej powierzchni. Wymiennik ten nosi nazwę parownika. W parowniku czynnik chłodniczy pompy ciepła będący w postaci ciekłej w skutek ogrzewania się od przepływającego powietrza przechodzi przemianę fazową przyjmując postać gazową. W takiej formie trafia do kompresora gdzie ulega sprężeniu, którego wynikiem jest znaczy wzrost jego ciśnienia i temperatury (do ok. 80 – 90 °C). Po sprężaniu czynnik przepływa do skraplacza gdzie przekazuje ciepło wodzie układu ogrzewania podłogowego, ściennego lub grzejnikowego.

Powietrze zewnętrzne nie jest jednak tak stabilnym temperaturowo źródłem ciepła jak woda, czy grunt. Podczas sezonu grzewczego jego temperatura ulega ciągłym i znacznym wahaniom. Nawet w przeciągu jednej doby. Ponadto wtedy gdy ilość energii cieplnej jaką trzeba dostarczyć do budynku jest największa to temperatura powietrza zewnętrznego jest bardzo niska. Sprawność pompy ciepła w takim momencie jest niesatysfakcjonująca. Jak więc ogrzać dom przy pomocy pompy powietrznej? Czy to w ogóle jest ekonomiczne?

Odpowiedź znajdziemy w danych meteorologicznych z ostatnich 30 lat. Otóż okazuje się, że średniorocznie jest tak naprawdę niewiele dni z bardzo niskimi temperaturami zewnętrznymi. Oczywiście pod tym względem Polska nie jest jednolita, ale generalnie można pokusić się o stwierdzenie, że na pewno bardzo sprzyjające warunki do stosowania powietrznych pomp ciepła panują w pasie wybrzeża oraz regionach zachodnich. Dobrze dane klimatyczne wyglądają także dla części północnej i środkowej naszego kraju. Nieco gorzej wygląda sytuacja w Polsce wschodniej i rejonach górskich, ale panujących tam warunków nie można uznać też za dyskwalifikujących pompy powietrze-woda. Zerknijmy więc na dane ze stacji meteo Słubice, Suwałki i Toruń.

Wykres 1. Częstotliwość występowania temperatur powietrza zewnętrznego w Toruniu, Suwałkach i Słubicach.

wykres2

Z wykresu możemy odczytać ile godzin w roku występuje w danym rejonie Polski z określoną temperaturą powietrza. Przykładowo z danych ze stacji meteorologicznej Suwałki wynika, że średniorocznie występuje w tym obszarze 957 godzin z temperaturą powietrza poniżej -5°C. Dla porównania dane ze stacji meteorologicznej Toruń wskazują na 241 godzin w roku z temperaturą poniżej -5°C, a w Szczecinie taka temperatura panuje tylko przez 178 godzin w roku. Sprawność powietrznej pompy ciepła NEURA PREMIUM L 10 EuC dla parametrów A-5/W35 wynosi 3,4. Tak więc przy temperaturze powietrza zewnętrznego -5°C taka pompa osiąga jeszcze bardzo dobrą sprawność. Oczywiście wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej poniżej -5°C spada zarówno sprawność powietrznej pompy jak i jej moc grzewcza. W pewnym punkcie pompa nie jest już w stanie dostarczyć tyle energii cieplnej aby w pełni pokryć zapotrzebowanie na moc cieplną budynku. Tutaj pojawia się konieczność wspomagania pompy powietrznej dodatkowym źródłem ciepła. Jest nim najczęściej grzałka elektryczna, która załącza się gdy temperatura na zewnątrz spadnie poniżej tzw. punktu biwalentnego. Punkt biwalentny to minimalna temperatura zewnętrzna, przy której pompa ciepła pokrywa całkowicie zapotrzebowanie na ciepło. Przykładowo dla trzeciej strefy klimatycznej, w której położony jest Toruń, taki punkt wypada na poziomie -8°C. Dla lokalizacji Toruń średniorocznie występuje zaledwie 99 godzin z temperaturą powietrza poniżej -8°C. Zakładając, że pompa jest wyposażona w grzałkę o mocy 4 kW możemy dla uproszczenia i jednocześnie zawyżając przyjąć, że grzałka będzie pracować 99 godzin z poborem mocy elektrycznej 4 kW/h. To oznacza, że pobierze ona z sieci w sezonie grzewczym średnio 396 kWh prądu elektrycznego. Przy cenie prądu 0,51 zł/kWh otrzymujemy koszt pracy grzałki elektrycznej na poziomie zaledwie 201,96 zł na rok! Tak więc jeśli dobrze zostanie dobrana moc grzewcza samej powietrznej pompy ciepła, a co za tym idzie prawidłowo będzie określony punkt biwalentny, grzałka elektryczna nie będzie stanowić zagrożenia dla całkowitych kosztów eksploatacji sezonu grzewczego.


mapka

Wykres 2. Dobór powietrznej pompy ciepła - wyznaczanie punktu biwalentnego

moc grzewcza L14EuC wykres

DLACZEGO WARTO ZAUFAĆ BIP Sp. Z o. o.?

Podstawowym atutem proponowanych przez nas rozwiązań są ich koszty. Wydatków związanych z zakupem i montażem nowoczesnej pompy ciepła powietrze/woda nie sposób porównać do tych związanych z zakładaniem innych typów pomp. Wynika to przede wszystkim z braku konieczności wykonywania skomplikowanych prac przygotowawczych – np. wykopów lub wierceń oraz sporządzania projektów prac geologicznych. Wszystkie urządzenia, które znalazły się w ofercie firmy BIP Sp. Z o. o. można bez problemów zainstalować.
Koszty, to również aspekt związany z samym funkcjonowaniem naszych systemów. Przeprowadzone analizy wykazały, że wszystkie wydatki inwestycyjne zwracają się już po kilku latach. Nie sposób też nie dostrzec, iż każdy miesiąc będzie się wiązał z niższymi opłatami za energię niezbędną do ogrzania budynku, a co za tym idzie – niższymi kosztami eksploatacyjnymi całego obiektu. Powietrzne pompy ciepła NEURA typ L w sposób szczególny nadają się więc do stosowania w budynkach istniejących jako źródło obniżające rachunki za ogrzewanie. Z powodzeniem są też montowane w budynkach nowych jako podstawowe źródło ogrzewania pracujące w układzie biwalentnym (z innym, tzw. „szczytowym” źródłem ciepła). Do ich zastosowania nie są wymagane żadne zezwolenia. Ile kosztuje ogrzewanie powietrzną pompą ciepła dowiedzą się Państwo poniżej wybierając informacje o pompach NEURA serii NANO i PREMIUM.

URZĄDZENIA OWIANE TAJEMNICĄ…

Wiele osób rozważając zakup oraz instalację powietrznej pompy ciepła stara się dotrzeć do merytorycznych informacji związanych zarówno z wydatkami, jak również ze samym sposobem działania. Niestety – w branży tej napotkać można wiele mitów i niezgodnych ze stanem faktycznym stwierdzeń, które prezentują taką technologię jako drogą i niepraktyczną w naszym zmiennym klimacie. Dlatego też zdecydowaliśmy się przedstawić Państwu powyżej zasady funkcjonowania i doboru powietrznych pomp ciepła aby rozwiać wszelkie wątpliwości i skupić się na faktach oraz atutach pomp ciepła NEURA.

Wszystkie prezentowane przez nas rozwiązania zdobyły uznanie nie tylko w Polsce, ale również poza jej granicami. Wykorzystywane są również w krajach, w których często pojawiają się silne mrozy i utrzymuje się bardzo niska temperatura. Jeżeli w takim otoczeniu są one w stanie przez wiele lat wykazywać się efektywnością działania, to również w Polsce nie powinniśmy się troszczyć o ich funkcjonalność.
W tym miejscu należy również wspomnieć o grzałkach elektrycznych będących elementem systemu. Specjalne czujniki temperatury są w stanie uruchomić je w momencie, kiedy temperatura otoczenia spada poniżej minus 25 stopni Celsjusza. W związku z tym nawet w trakcie srogiej zimy system ogrzewania będzie działał bezawaryjnie.

W tym miejscu należy również wspomnieć o grzałkach elektrycznych będących elementem systemu. Specjalne czujniki temperatury są w stanie uruchomić je w momencie, kiedy temperatura otoczenia spada poniżej punktu biwalentnego lub poniżej punktu granicznego pracy pompy, a więc minus 20 stopni Celsjusza. W związku z tym nawet w trakcie srogiej zimy system ogrzewania będzie działał bezawaryjnie.

Wykorzystanie nowoczesnych sterowników oraz czytelnego panelu sterowania pozwala każdemu użytkownikowi na dostosowanie sposobu działania i wydajności powietrznej pompy ciepła do własnych potrzeb. Automatyka ta sprzyja również optymalizacji związanej z dopasowanej do taryfy opłat za prąd. Energia elektryczna, którą pobiera aparatura służy do zasilania sprężarki.

CO PROPONUJE FIRMA BIP Sp. Z o. o.?

W naszej ofercie znalazły się urządzenia firmy Neura, austriackiego producenta z 35-letnim doświadczeniem. Ich działanie wzmocnione zostało dzięki odpowiednio dobranym sterownikom OPTIMA, odpowiedzialnym również za sprawne funkcjonowanie systemu zdalnej kontroli WEB DIALOG. Taka powietrzna pompa ciepła może z powodzeniem służyć do ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania wody zimą, a latem – przejąć funkcję klimatyzatora.